כפפות בטיחות רמת הגנה גבוהה

כפפות בטיחות רמת הגנה גבוהה

הגנה כפולה נגד ויברציות

83.00